We geloven in gezamenlijk werken aan Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie met organisaties.  

Onze Aanpak 


Advies

Voor onze advies trajecten gebruiken we een inclusieve aanpak. Deze aanpak is concreet, heeft een duidelijke purpose en richt zich op de lange termijn.

Training

Voor onze trainingen gebruiken we deels neuro wetenschap, deels ervaringsleren en bewezen methodieken.  

Educatie

Voor onze lezingen & gastlessen combineren we de actualiteit met de wetenschap en de praktijk.
Inclusieve aanpak

Om  concreet, doelgericht en lange termijn advies tot stand te brengen kiezen we voor een inclusieve aanpak.  We hanteren deze aanpak, omdat de gehele organisatie betrokken wordt bij het advies, zodat we weten wat er leeft. Dus geen losstaand zand, maar 1 geheel. Deze benadering bestaat uit maximaal 5 stappen, die bij deelvragen, ook afzonderlijk in te zetten zijn.


De stappen in de inclusieve aanpak

Wat leveren de stappen op?


1.WHY

Bepaal waarom je een diverse organisatie wilt zijn.


 • Visie op Diversiteit en Inclusie 
 • Toegevoegde waarde Diversiteit en Inclusie

2.The Talk

Ga het gesprek in de organisatie aan.

 • Weten wat leeft en belangrijk is bij Diversiteit.
 • Handvatten voor een gedragen strategie.

3.Tell

Draag breed uit dat diversiteit belangrijk is.

 • Strategische verankering van D & I
 • Transitie begint naar inclusief werkgeverschap

4.Translate

Vertaal je gedragen strategie naar beleid en praktijk.

 • Implementatie naar beleid
 • Praktische beleidsadviezen
 • Transitie begint naar een inclusieve bedrijfscultuur

5. Proof

Ervaar de winst

 • Winst Diversiteit & Inclusie wordt concreet en zichtbaar.
 • Continue feedback loop voor verbetering. 


 Meer informatie over onze inclusieve aanpak? Neem contact op.

Contact


 

E-mailen
Bellen
LinkedIn