We geloven in gezamenlijk werken aan Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie met organisaties.  

Veel gebruikte begrippen 

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de veel gebruikte begrippen. Met de uitleg krijg je een beter beeld bij de begrippen Diversiteit en Inclusie.


Diversiteit

Diversiteit zijn alle onderlinge verschillen tussen mensen. Sommige verschillen zijn zichtbaar zoals geslacht, leeftijd en uiterlijke kenmerken. Maar de meesten zijn minder zichtbaar zoals: culturele achtergrond, overtuigingen, nationaliteit, religie en seksuele voorkeur.  Diversiteit is een vast gegeven.                    


Dimensies Diversiteit

Vaak wordt er gesproken over Diversiteit en dan gaat het meestal over de 5 grootste dimensies van Diversiteit. Dit zijn: LGBT, Gender, Leeftijd, Culturele achtergrond en Handicap.


Inclusief leiderschap

De transitie naar inclusief leiderschap helpt om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Een leidinggevende heeft een sleutelrol in de bedrijfscultuur. Als leider besef je dat onder elke crisis op het werk (emotioneel, spiritueel, fysiek en psychologisch) het vraagstuk macht speelt. Met inclusief leiderschap controleer je je motivaties, je betrekt je gehele team en ziet verschillende perspectieven. Je bent actief aan de slag met diversiteit en inclusie voor jezelf, je organisatie en je diverse team. 


Onbewuste vooroordelen

Dit gaat over insluiting en uitsluiting. Onbewuste vooroordelen kunnen inclusie heel erg in de weg staan. Door zelf bezig te zijn met het onbewuste en het te ervaren wordt je je er meer bewust van. Je gaat na of dit gestaafd is door je onderbewuste. Is sprake van een onbewuste (onverantwoorde) keuze of verantwoorde keuze. En gaan er deuren met meerdere perspectieven voor open. 


Inclusie

Bij inclusie krijgt iedere diversiteit dezelfde kans om mee te doen: op het werk, op school, in de samenleving. Het verschil mag er zijn. Om inclusie voor elkaar te krijgen ga  je onderlinge verschillen tussen mensen opzoeken en uitzoeken hoe je je verbindt met de ander. Inclusie blijft altijd een keuze.

 Inclusief leiderschap

Klik voor een vergroting


E-mailen
Bellen
LinkedIn